header

De Windy monoblock airco's zijn geluidsarm. Zeker ook als men in ogenschouw neemt dat de compressor, die bij een splitsysteem in de buitenunit zit, is ingebouwd in het apparaat.

Net als alle andere elektrische apparaten, is uiteraard ook de Windy conform de Europese regelgeving voorzien van een energielabel. Alle modellen hebben een Energieklasse A-label.

Het in de Windy's gebruikte koudemiddel is R410A. Dit koudemiddel is in overeenstemming met de regels van het Kyoto verdrag (2006) en heeft geen enkele negatieve invloed op de ozonlaag in onze atmosfeer.